Planer og kull / Plans and Litters

------------------------

 

Heidi (Liljeskogens Captain's Gloxinia) og Teddy (Bonitos Companeros Xantagoras) fikk 1 fin tricolortispe 3.september - 2020 (Ingen ledige valper).

Liljeskogens Floral Tri-Anna (3,5 uker)

------------------------------------

------------------------------------

Santiba (Liljeskogens Caramella) og Leo (Magic Charm's Manhattan) fikk 4 fine valper den 17. september -2020.  2 b/t-hanner, 1 rubyhann og 1 b/t-tispe (Ingen ledige valper)

------------------------

Santiba med sine nyfødte valper (NB: ingen ledige valper)

 

Valpene 6 uker gamle (ingen ledige)

-------------------------

 

Vi har ikke så veldig ofte valper her i Liljeskogen lengre.  Vi har riktignok mange hunder, men det er flere generasjoner (så mange av hundene er gamle) - fordi jeg mener at personlig kunnskap om hundene i flere generasjoner er en av de viktigste måtene å få vite om slektens/blodlinjenes fordeler og svakheter (sammen med tilbakemeldinger fra valpekjøpere).   Helsesjekker er naturlig også veldig viktig - og en selvfølge -, men uten kunnskap om slektninger og tidligere generasjoner, er det kun begrenset info.

---------------------------------

 

 

Våre hunder som går i avl er sjekket for det som står i Cavalierklubbens avlsretningslinjer:

I tillegg er de:

For info om sykdommer, se Cavalierklubbens side om dette:

http://www.cavalierklubben.no/sykdommer.html

---------------------------------------

Jeg kan dessverre aldri garantere deg den perfekte valp!  Hverken utstillingsmessig eller helsemessig.   MIN oppgave - og forpliktelse som oppdretter – er å sjekke de hundene jeg bruker i avl for de sykdommer og svakheter som er vanligst i rasen.  MIN oppgave - og forpliktelse som oppdretter – er også å sørge for at utseendet og temperamentet til hundene stemmer mest mulig overens med rasestandarden (og dette er en av grunnene til at en oppdretter bør stille hundene sine på hundeutstilling).  Men en hund er et levende vesen, og selv om begge foreldre er grundig helsesjekket, så kan man aldri helt med sikkerhet si hva den kombinasjonen av gener vil gi.  INGEN levende skapninger er fri for defektgener!

  Cavalieren er en av de miniatyrrasene som gjennomgår flest helsesjekker før de brukes i avl, og det er en rase som ikke er ekstrem på noen måter; den har passelig lange bein, passelig lang rygg, passelig lang snute. Cavalieren har passelig mengde hud – ingenting som henger og slenger. Vinklene skal være bra, men ikke overvinklet.  I det hele tatt: En harmonisk bygget hund, som i tillegg vanligvis føder lett og greit, så keisersnitt er relativt sjeldent.  Det gode og vennlige temperamentet er i særklasse.

En hunds temperament og helse - ja, til dels også eksteriør, er en kombinasjon av arv OG MILJØ.   Min oppgave som oppdretter er som å sjekke foreldrene grundig med hensyn til helse, og sørge for å bruke gode, rasetypiske hunder i avl.  Min oppgave som oppdretter er også å sørge for at valpene får det beste stell de første ukene, og at de blir godt sosialisert, slik at grunnlaget blir lagt for at de skal bli et harmonisk individ..  Men valpens utvikling stopper ikke i det øyeblikk valpen blir overlevert til ny eiere, så DIN oppgave som valpekjøper er å sørge for at valpen får muligheter til å utvikle seg optimalt.  At den får masse kos og nærhet, og blir godt sosialisert med andre dyr og mennesker + at den får riktig ernæring.  Din jobb er å sørge for at den i oppveksten ikke er radmager, for da er den lettere mottakelig for alle slags infeksjoner.  Den kan godt være litt god og rund som valp og i den første ungdomstida. Og når den er voksen, så er det viktig at den ikke blir for fet.  Cavalierenes hjerte er et utsatt område, og det blir iallfall ikke bedre dersom hunden er overvektig. Pass også på at hunden ikke får i seg for mye salt, da dette også kan være skadelig for hjertet. 

 Det er også viktig å sørge for god tannhelse, da dette også kan spille en rolle med tanke på den generelle helsen.  Dårlig munnhygiene og tannkjøttbetennelse kan være medvirkende til tidlig bilyd på hjertet.  Det beste er at hunden har faste måltider, og får et tyggebein el.lign iblant.  Hvis man stadig vekk gir hunden smakebiter når man selv sitter å spiser, så er det neppe smart hverken  med tanke på hundens helse eller oppdragelse :)

 Mitt ønske er at dere og hunden skal få mange gode år - og mange gleder - sammen!

 

HOME